Klasztor:
Karmelitanki, Dubno (św. Józef) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 20:07

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1686 - 1688 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1890 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dubno

Nazwa/y obecna: Дубно [pol. Dubno, ang. Dubno]

Nazwa inna/e: lit. Dubnas

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński, raj. [rej.] dubieński

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: od 2004 w budynkach poklasztornych mieści się prawosławny żeński monaster św. Barbary należący do Patriarchatu Kijowskiego

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelitanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Karmelitanki dawnej obserwancji

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sororum Carmelitanarum

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1686 - 1688 r.

Opis:

Fund. Teofila Ludwika Lubomirska

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Józef

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1890 r.
  • Opis:

   Kościół św. Józefa, sierociniec, szkoła zawodowa

    1890 roku klasztor został zlikwidowany przez Rosjan. W jego zabudowaniach od 2004 mieści się prawosławny żeński monaster św. Barbary należący do Patriarchatu Kijowskiego (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.4171 25.7502 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)