Klasztor:
Dominikanie, Kraków (Trójca Święta) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 26.01.2015 11:15 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1223 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kraków

Nazwa inna/e: łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor OO. Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043, Kraków, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków, tel.: (12) 423-16-13, email: przeor.krakow@dominikanie.pl

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1223 r.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.0594 19.9391 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)