Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Kraków (Trójca Święta)
Kraków - Bractwo Panny Maryi
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - kaplica św. Benedykta
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - klasztory
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - klasztor Braci Miłosierdzia
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - Konwikta w Krakowie
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościoły krakowskie
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościoły krakowskie. Opisy kościołów krakowskich: św. Floriana, śś. Szymona i Judy, Przemienienia Pańskiego, św. Marka, św. Kazimierza, św. Jana Chrzciciela, św. Tomasza, św. Krzyża, św. Teresy, Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi, św. Mikołaja
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościół św. Marka
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26