Klasztor:
Jezuici, Dukszty Pijarskie (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.04.2016 08:53

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dukszty Pijarskie

Nazwa/y obecna: Dūkštas

Nazwa inna/e: pol. Dukszty, Dukstos, ros. Дукштас [pol. Duksztas, ang. Dukshtas]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] uciański, raj. [rej.] ignaliński

Dodatkowe informacje o położeniu: Litwa, okręg uciański, rejon ignaliński

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Wilno (św. Ignacego Loyoli)

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.5197 26.3218 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)