Klasztor:
Salezjanie, Środa Śląska (św. Andrzej ap.) nieskasowany

Wprowadzono: 28.01.2015 12:15 | Ost. aktualizacja: 09.12.2015 16:27 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1950 r.
 • Kasata

  : 1. połowa XVI w.
 • Restytucja

  1675 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Środa Śląska

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Salezjanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: salezjanie

Skrócona nazwa łacińska: SDB

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1950 r.

Opis:

Po II wojnie światowej w 1950 r. przybyli do Środy Śląskiej Salezjanie, którzy zajmują się duszpasterstwem do dnia dzisiejszego. W 1985 r. ukończono budowę domu salezjańskiego – plebanię przy ul. Kolejowej. W jej pomieszczeniach mieści się Oratorium ks. Bosko, które zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży. Dnia 28 czerwca 1993 r. nastąpił podział parafii, w wyniku którego oprócz parafii pw. św. Andrzeja powstała parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Dotychczasowymi proboszczami ze Zgromadzenia Salezjańskiego byli: ks. Stanisław Garecki (1950-1957), ks. Jan Duniec (1957-1966), ks. Franciszek Cyroń (1966-1972), ks. Stanisław Madej (1972-1978), ks. Stanisław Walczak (1978-1984), ks. Antoni Staszewski (1984-1990), ks. Stanisław Mędrala (1990-1996), ks. Stanisław Łobodziec (1996-2002), ks. Edward Postawa (2002-2011).

Od. 1 sierpnia 2011 r. proboszczem parafii p.w. w. Andrzeja Apostoła jest ks. Wiesław Pindel. strona własna)

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: św. Andrzej ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.164759 16.59201 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)