Klasztor:
Dominikanie, Słupsk (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 02.02.2015 22:16 | Ost. aktualizacja: 10.06.2016 18:54 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1278 - 1283 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1525 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Słupsk

Nazwa inna/e: niem. Stolp, kasz. Stôłpsk, Stôłpskò, Słëpsk, Słëpskò

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia pw. Św. Jacka w Słupsku (klasztor dominikanów), ul. Dominikańska 3, 76-200, Słupsk-parafia@swjacek.net.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: plebania znajduje się w innym miejscu, na ul. św. Ojca Pio 3.

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. parafia św. Jacka

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1278 - 1283 r.

Opis:

Fundacja Mszczuja II, dominikanie sprowadzeni z Gdańska (EK, 18, 422).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1525 r.
  • Opis:

   losy kościoła na stronie domowej parafii, a przede wszystkim Stachlewski i Machura online.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.46418018031135 17.033640760118942 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Słupsk, [w:] , Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 422-424

Foto

Widok od prezbiterium, 2009. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jacka_w_S%C5%82upsku#/media/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jacka_S%C5%82upsk.JPG [r 	Michał Słupczewski]