Klasztor:
Dominikanie, Duniłowicze (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.04.2016 09:16

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1683 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1850 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Duniłowicze

Nazwa/y obecna: Дунілавічы [pol. Duniławiczy, ang. Dunilavichy]

Nazwa inna/e: ros. Дуниловичи [pol. Duniłowiczi, ang. Dunilovichi]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] postawski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1683 r.

Opis:

Fund. Elżbieta i Krzysztof Białłozorowie

Biblioteka klasztorna liczyła ok. 1830 r. 163 woluminy (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149)

W 1624 roku Krzysztof Białłozor z żoną ufundowali murowany kościół, przy którym w 1683 roku zaczął działać klasztor Dominikanów; kościół św. Trójcy wybudowano w latach 1769-1773 (nowy kościół zastąpił starą świątynię) (Wiki)

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1850 r.
  • Opis:

   Kościół św. Trójcy Kościół zamieniono na cerkiew prawosł.

   W 1866 roku klasztor został skasowany, a kościół zamieniony na cerkiew prawosławną. Od 1919 roku służył katolikom. W latach 1949-1989 był w nim magazyn nawozów sztucznych. Obecnie w rękach katolików. (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.0761 27.2357 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167