Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Łobżenica (Trójcy Świętej, NMP, św. Michała Archanioła) skasowany

Wprowadzono: 16.02.2015 14:56 | Ost. aktualizacja: 13.07.2016 12:50 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  22.04.1399 - 26.01.1404 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1. połowa XVI w.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Łobżenica

Nazwa inna/e: Lobszenicza, niem. Lobsens, ros. Лобженица [pol. Łobżenica, ang. Lobzhenitsa]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pilski

Dodatkowe informacje o położeniu: miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łobżenica; koło dzisiejszego kościoła św. Szczepana, zapewne w pobliżu ob. ul. Szpitalnej

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 22.04.1399 - 26.01.1404 r.

Opis:

fundator: Arnold Wałdowski, potwierdził jego syn Piotr 26.01.1404. Pakulski, s. 149, przypuszcza, że zakonnicy przybyli z klasztorów w Stargardzie lub Sokolnikach, ale fundacja nie została zrealizowana; wiemy, że augustianie-eremici mieli w Łobżenicy dom, położony koło kościoła św. Anny (ob. św. Szczepana), z którego zostali usunięci w okresie reformacji; kościół św. Anny przejęli ewangelicy. 

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójcy Świętej, NMP, św. Michała Archanioła

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. brzesko-kujawskie

Kraina historyczna: Kujawy

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1. połowa XVI w.
  • Opis:

   wiemy tylko, że augustianie-eremici mieli w Łobżenicy dom, położony koło kościoła św. Anny (ob. św. Szczepana), z którego zostali usunięci w okresie reformacji, a kościół św. Anny przejęli ewangelicy

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.2610 17.2565 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Pakulski Jan, Wałdowscy i ich fundacja dla augustianów (w Górce?). Z dziejów elity politycznej XIII-XIV w., [w:] Personae. Colligationes. Facta [Profesorowi Kazimierzowi Jasińskiemu w 70 rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie], Toruń, 1991, s. 146-150
Strony na temat miejscowości: