Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Górka Klasztorna (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 16.02.2015 15:23 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 09:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  XV wiek
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1. połowa XVI w.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Górka Klasztorna

Nazwa inna/e: Górka pod Łobżenicą, Górka na Krajnie

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pilski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Łobżenica

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: XV wiek

Opis:

wiadomość bardzo niepewna. wynikająca z tego, co wiemy o pobucie augustianów-eremitów w Łobżenicy. W Visitatio Ecclesiarum ac Sacerdotum

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: prepozytura

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. brzesko-kujawskie

Kraina historyczna: Kujawy

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1. połowa XVI w.
  • Opis:

   razem z ew. klasztorem w Łobżenicy (zob.)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.2697 17.2375 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Pakulski Jan, Wałdowscy i ich fundacja dla augustianów (w Górce?). Z dziejów elity politycznej XIII-XIV w., [w:] Personae. Colligationes. Facta [Profesorowi Kazimierzowi Jasińskiemu w 70 rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie], Toruń, 1991, s. 146-150