Klasztor:
Dominikanki, Kraków (MB Śnieżna) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 18.02.2015 14:30 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1621 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kraków

Nazwa inna/e: łac. Cracovia, franc. Cracovie, ang. Cracow, niem. Krakau, węg. Krakkó

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Mikołajska 21, 31-027, Kraków, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 12-422-79-25 , email: grodek@dominikanie.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. krakowski, miasto Kraków

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Moniales Ordinis Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1621 r.

Opis:

Fundacja Stanisława Lubomirskiego (EK, 11, kol. 68) i jego matki Anny z Branickich Lubomirskiej

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Śnieżna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.0612019 19.94322490000002 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Górniak Marek Robert, Lubomirscy (Stanisław), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 68