Klasztor:
Jezuici, Dyneburg skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.04.2016 09:36

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1811 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dyneburg

Nazwa/y obecna: Daugavpils

Nazwa inna/e: ros. Даугавпилс [pol. Daugawpiłs, ang. Daugavpils], ukr. Даугавпілс [pol. Dauhawpiłs, ang. Dauhavpils]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Łotwa (Republika Łotewska), okr. Łatgalia

Dodatkowe informacje o położeniu: region Dyneburg

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Opis:

W 1625 r. powstało w mieście kolegium jezuitów, będące pierwszą szkołą w regionie. Obok kolegium powstał kościół. (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: inflancka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1811 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.8747 26.5361 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)