Klasztor:
Opatrznościanki, Lwów (św. Teresy) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 21.02.2015 20:32 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1857 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lwów

Nazwa/y obecna: Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Nazwa inna/e: niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Obecnie budynki poklasztorne sa częścią budynków Politechniki Lwowskiej

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Opatrznościanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum a Divina Providentia

Skrócona nazwa łacińska: SDP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1857 r.

Opis:

W 1857 zostało założone we Lwowie z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego zgromadzenie zakonne sióstr Opatrzności Bożej; założycielką była Maria Antonina Mirska. W latach 1860 – 1862 przy ul. Leona Sapiehy (obecnie ul. Stepana Bandery), wybudowano niewielki kościół wraz z klasztorem. Siostry Opatrzności Bożej prowadziły zakład wychowawczo-naukowy dla uczennic szkól powszechnych.

Projekt kościoła wykonał architekt Józef Franc. Kościół był jednonawowy, murowany z cegły, tynkowany. Zamykała go pięcioboczna ołtarzowa absyda. Nad nawą zbudowano metalową sygnaturkę. Wnętrze ścian zdobiły drewniane panele i malowidła ścienne utrzymane w stylu neorenesansu i neobaroku.

W prezbiterium zbudowano ołtarz główny a w nawie – dwa boczne. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Niepokalanego Poczęcia NMP pędzla córki Aleksandra Fredry, hrabiny Zofii Szeptyckiej oraz drewniane rzeźby św. Piotra i Pawła. W ołtarzach bocznych były obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Teresy z Ávili.W 1892 w kościele umieszczono organy firmy Jana Śliwińskiego. W 1903 przeprowadzono remont kościoła pod kierownictwem architekta W. Halickiego. Kolejny remont miał miejsce w latach 1927 – 1929.W czasie wojny kościół został zarekwirowany przez Niemców na potrzeby wojskowe.

(Wikipedia)

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: św. Teresy

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Opis:

   Po II wojnie światowej kościół i budynki klasztorne przekazano na potrzeby Politechniki Lwowskiej, która przebudowała gmach kościoła dzieląc go na trzy piętra i lokując tam swoje laboratoria. Do dnia dzisiejszego zachowała się jednak absyda kościoła.

   Siostry Opatrzności Bożej po opuszczeniu klasztoru wyjechały do Polski.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8354 24.0062 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Modzelewska Bożena, Osadczy Włodzimierz, Lwowska Archidiecezja Katolicka [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 284
Strony na temat miejscowości: