Klasztor:
Elżbietanki z Akwizgranu [od 1963 cieszyńskie], Otyń nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 02.03.2015 00:05 | Ost. aktualizacja: 05.12.2016 13:13 | Autor opisu: Paula Zawisza

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1873 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Otyń

Nazwa inna/e: niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Dom pw. „Świętego Augustyna”, ul. Moniuszki 11, 67-106, Otyń, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubuskie, pow. nowosolski, tel.: 68 / 355-06-19

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Otyń

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Elżbietanki z Akwizgranu; zob. elżbietanki cieszyńskie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth; zob. elżbietanki cieszyńskie

Skrócona nazwa łacińska: OSE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1873 r.

Opis:

Jezuici nabyli zniszczone miasto po wojnie 30-letniej, przeprowadzili rekatolicyzację. Majątek jezuitów w Otyniu stanowił największy na Śląsku (tzw. państwo otyńskie), którego rozwój przerwała wojna 7-letnia (EK, 14, 1041).

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja poznańska

Diecezja:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.8480 15.7142 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Giergiel Tomisław, Otyń, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 1041
Strony na temat miejscowości: