Klasztor:
Karmelici bosi, Wadowice (św. Józef) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 09.03.2015 08:37 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1882 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wadowice

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Sanktuarium Św. Józefa Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 22, 34-100, Wadowice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 033 873 21 87, email: domrekolekcyjny@eranet.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Wadowice

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1882 r.

Opis:

Karmelici przybyli dzięki staraniom Rafała Kalinowskiego. W 1897-1899 wzniesiono dla nich klasztor, od 1899 r. wikariat, a od 1903 r. przeorat i kościół pw. św. Józefa Oblubieńca (konsekrowany w 1899 r. przez bpa krak. J. Puzynę. W 2005 r. powstało Karmelickie Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowe "Na Górce" im. Jana Pawła Wielkiego (EK, 20, 138-139).

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: św. Józef

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja krakowska

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8789772 19.488051600000063 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Graff Tomasz, Wadowice, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 138-139