Klasztor:
Paulini, Wągrowiec (Wniebowzięcie NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 09.03.2015 15:30 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    01.09.2013 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wągrowiec

Nazwa inna/e: Łekno

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu (Opactwo cystersów), Klasztorna 21, 62-100, Wągrowiec, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 67 262-01-25, email: wagrowiec.paulini@gmail.com

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Paulini

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Skrócona nazwa łacińska: ZP; OSPPE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 01.09.2013 r.

Opis:

Decyzją księdza prymasa Józefa Kowalczyka do wągrowiecki klasztor został przejęty przez Paulinów.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.8044729 17.191948899999943 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)