Klasztor:
Kapucyni, Krosno (Podwyższenie Świętego Krzyża) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 16.03.2015 12:08 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1753 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krosno

Nazwa inna/e: niem. Krossen, Wislok; ros. Кросно [pol. Krosno, ang. Krosno]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • klasztgor kapucynów (klaszor kapucynów), Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 38-400, Krosno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, m. na pr. pow. Krosno

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: po przebudowach (pożary)

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kapucyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMCap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1753 r.

Opis:

fund. rejent sanocki Aleksander Jaworowski, z udziałem bpa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego, który "stojący na przedmieściu węgierskim kościółek św. Jakuba oraz sąsiadujące z nim zabudowania, należące dotychczas do miejscowego arcybractwa kapłańskiego, które opiekowało się świątynią" oraz fundował dla nich rezydencję w Bliznem. "Od hetmana koronnego Klemensa Branickiego (dzierżawił wtedy starostwa krośnieńskie) otrzymali Kapucyni plac sąsiadujący z tym kościółkiem, przeznaczony pod budowę klasztoru i nowego kościoła. Oficjalne przekazanie gruntu nastąpiło w 1757 r. Otrzymany plac zakonnicy naznaczyli drewnianym krzyżem. Planowaną budowę kompleksu klasztornego, przede wszystkim ze względu na brak funduszy, musieli jednak odłożyć na późniejsze lata", ponieważ pieniądze na ten cel bp przeznaczył na budowę rezydencji w Bliznem, a bp został acb lwowskim. Ostatecznie nowy kościół klasztorny konsekrowano 14.09.1811 r. (Głowacki)

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Podwyższenie Świętego Krzyża

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.6919 21.7678 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Głowacki Zbigniew, Góra św. Michała w Bliznem i krośnieńscy kapucyni, „"Tygodnik Katolicki Niedziela"”, 2006, 6