Klasztor:
Klawerianki, Krosno nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 16.03.2015 13:43 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1929 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krosno

Nazwa inna/e: niem. Krossen, Wislok; ros. Кросно [pol. Krosno, ang. Krosno]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Siostry Klawerianki, Łukasiewicza 62, 39-400, Krosno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, m. na pr. pow. Krosno, tel.: 0048 13 4321676, email: krosno@klawerianki.pl

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: ob. dom zakonny i muzeum misyjne

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Klawerianki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie SS. Misjonarek św. Piotra Klawera

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1929 r.

Opis:

Pierwszy - macierzysty dom zakonny sióstr klawerianek wzniesiono w Krośnie w latach 1929-1930. Budynek wzniesiony wg projektu krośnieńskiego budowniczego Stanisława Bergmana usytuowany jest w zachodniej części miasta, nad Lubatówką. W zakrystii kaplicy znajduje się krzyż z II poł. XVIII w. i płaskorzeźba przedstawiającą św. Katarzynę wykonana przez Andrzeja Lenika.

Siostry klawerianki udostępniają zwiedzającym ekspozycję prezentującą pamiątki z misji afrykańskich.

. Krosno24

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom macierzysty

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.7097 21.6500 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)