Klasztor:
Dominikanie, Warszawa-Służew (św. Józef) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 19.03.2015 23:27 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1936 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Warszawa-Służew

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor św. Józefa (Klasztor św. Józefa), Klasztor św. Józefa, Dominikańska 2, 02-741, Warszawa, tel.: na furtę: 22 543 99 00, email: parafiadominika@gmail.com

Dodatkowe informacje o położeniu: Warszawa-Służew

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1936 r.

Opis:

z inicjatywy o. Jacka Woronieckiego. Ob. znajduje się tu także Instytut Tomistyczny

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Józef

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.1755349 21.036215999999968 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)