Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Wronki (Zwiastowanie NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 31.03.2015 10:07 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1925 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wronki

Nazwa inna/e: niem. Wronke, 1943–1945 Warthestadt

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor Franciszkanów (Zespół klasztorny dominikanów), ul. Mickiewicza 1, 64-510, Wronki, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (067)25 40 424

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Wronki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1925 r.

Opis:

W latach 1925-1931 w klasztorze mieściło się niższe seminarium duchowne, a w 1932-1939 zakonne studium teologii. Po II wojnie światowej część budynku zajmowało wojsko, następnie zorganizowano w nim internat, potem dom dziecka. Od 1991 r. obiekt jest siedzibą franciszkańskiego wyższego seminarium duchowego, a od 1998 r. funkcjonuje jako sekcja Wydziału Teol. UAM (EK, 20, kol. 977).

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja pw. św. Franciszka z Asyżu

Przejęcie

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.71059 16.374723 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Neumann Piotr Franciszek, Wronki, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 977