Klasztor:
Elżbietanki z Akwizgranu [od 1963 cieszyńskie], Wschowa nieskasowany, istnieje do dziś

Wprowadzono: 02.04.2015 10:31 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  09.12.1868 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  2. połowa XIX w.
 • Restytucja

  1887 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wschowa

Nazwa inna/e: niem. Fraustadt

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Dom Zakonny pw. „Św. Jana”, pl. św. Jana 1, 67-400, Wschowa, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (65) 540-58-17, email: elzbietanki.wschowa@plusnet.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Wschowa

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Elżbietanki z Akwizgranu; zob. elżbietanki cieszyńskie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth; zob. elżbietanki cieszyńskie

Skrócona nazwa łacińska: OSE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 09.12.1868 r.

Opis:

Od 1909 r. siostry prowadziły sierociniec, zamieniony w l. 1961-1962 na Dom Pomocy Społecznej (EK, 20, kol. 993).

W latach 1939 – 1945 przebywało w nim około 60 dzieci. We wrześniu 1939 roku część sierocińca zajęto na szpital wojskowy. Po zakończeniu drugiej wojny ok. 1946 r. dzieci z sierocińca zostały ewakuowane do Calbe. Siostry nie zaprzestały jednak swojej działalności i na nowo zaczęły przyjmować bezdomne dzieci – sieroty, przebudowały i zmodernizowały dotychczasowy budynek, stwarzając tym samym lepsze warunki mieszkalne wychowankom. W 1950 r. sierociniec przeszedł na podstawie przymusowej umowy pod zarząd Zrzeszenia Katolików „Caritas” w Warszawie. Przed początkiem roku szkolnego 1961/62 zabrano Siostrom dzieci, a Dom Dziecka przekształcono na Zakład Specjalny „Caritas”. Przebywające tu sieroty umieszczono w innych państwowych placówkach wychowawczych, a na ich miejsce przywieziono dzieci niepełnosprawne z całej Polski. Od 01.07.1990 r. organem prowadzącym obecny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ponownie jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Poznańska. Placówka przeznaczona jest dla 60 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, których stan wymaga stałej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej (Strona DPS: historia).

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja poznańska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 2. połowa XIX w.
Restytucja / powrót:
  • Data: 1887 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.80564529999999 16.314203799999973 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Górniak Marek Robert, Wschowa, Fraustadt, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 992-993