Klasztor:
Jezuici, Krasław (św. Ludwika Króla) skasowany

Wprowadzono: 04.04.2015 23:06 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 09:41 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1680 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 25.10.1756 r. Data faktycznej kasaty: 1756 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krasław

Nazwa/y obecna: Krāslava

Nazwa inna/e: Craslavia, Krasławia, łatg. Kruoslova, niem. Kreslau, ros. Краслава [pol. Krasława, ang. Kraslava]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Łotwa (Republika Łotewska), nov. [gm.] Krasław

Dodatkowe informacje o położeniu: dawny pow. dyneburski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: na tym miejscu powstał ob. kościół św. Ludwika (bpa i misjonarzy)

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1680 r.

Opis:

fund. Jerzy Wolff SJ, 1780, w kościele fund. przez siebie w 1776 r., z ojcowizny,  1 misjonarz; 1743 r. Rozalia z Brzostowskich Platerowa funduje beneficjum dla drugiego jezuity.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Dyneburg

Wezwanie kościoła: św. Ludwika Króla

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. inflandzkie (Inflanty polskie; Księstwo inflandzkie)

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: inflancka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/władze zakonne i diecezjalne: decyzja właściciela miejsca za zgodą bpa i prowincjała
  • Data urzędowa kasaty: 25.10.1756 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1756 r.
  • Opis:

   wg większości były to przenosiny, nie kasata; jednak Manteuffel, Krasław, wskazuje na akt likwidacji misji w Krasławiu i na akt fundacji nowej misji w Indrycy dla 3 (a nie jak w K. 2) zakonników. Sprzęty liturgiczne i rzeczy domowe z K. zostały przeniesione do Indrycy, a z I. - do K. Dokonali tego Konstanty Plater z żoną, czyli fundatorzy domu misjonarzy, za zgodą bpa inflandzkiego Ostrowskiego i Jana Jurahy, prowincjała jezuitów litewskich

    

   wg Załęskiego przeniesienie do Idrycy miało mieć miejsce w 1695 r.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.8977 27.1699 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Krasław, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, 326
 • Manteuffel Gustaw, Krasław, Warszawa, 1901, s. 25-27
 • Załęski Stanisław, Jezuici w Polsce, t. 4: Dzieje 153 kolegiów i domów jezuitów w Polsce, cz. 3, Kolegia i domy założone w drugiej dobie rządów Zygmunta III i za rządów Władysława IV 1608-1648, Kraków, 1905, s. 1321-1322