Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Fraga (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1807 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Fraga

Nazwa/y obecna: Фрага [pol. Fraha, ang. Fraha]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] rohatyński

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Opis:

Kościół i klasztor bernardynów spłonęły w 1648-1650 (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1807 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.4677 24.4405 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)