Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Siciny (św. Marcina)
rysunek, Cistercienser Probstey Seitsch, ok. 1760
wprowadzono: 08.04.2015 16:46 | ost. aktualizacja: 08.04.2015 16:46
Cystersi, Siciny (św. Marcina), Siciny, kościół parafialny, rysunek architektoniczny, Siciny. Plan kościoła parafialnego pw. św. Marcina (wg W. Ratajczak, 1977), 2005 r.
wprowadzono: 08.04.2015 16:36 | ost. aktualizacja: 08.04.2015 16:36
Cystersi, Siciny (św. Marcina), Siciny, dom kapelana/prepozyta, rysunek architektoniczny, Siciny. Plan pałacu (wg. M. Ratajczak, 1977), 2005 r.
wprowadzono: 08.04.2015 16:38 | ost. aktualizacja: 08.04.2015 16:38