Klasztor:
Dominikanie, Gdańsk (św. Mikołaj) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 16.09.2016 16:16

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1227
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1835 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Gdańsk

Nazwa w momencie kasaty: Danzig

Nazwa inna/e: Dantiscum, Dantis, Gedanum, lit. Gdanskas, ros. Гданьск [pol. Gdanʹsk, ang. Gdan'sk], ukr. Гданськ [pol. Hdanśk, Hdansʹk; ang. Hdans’K]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. pomorskie, m. na pr. pow. Gdańsk

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1227

Opis:

- Kościół św. Mikołaja został przekazany przybyłym dominikanom z Krakowa przez księcia Świętopełka (EK, 5, 913).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Mikołaj

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1835 r.
  • Opis:

   W części budynków klasztornych lazaret dla żołnierzy, dominikanie przenieśli się do budynków przy ul. Świętojańskiej W niezniszczonych częściach klasztoru wydzierżawiono pomieszczenia dla rzemieślników

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.3522 18.6514 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Gdańsk, Encyklopedia katolicka, t. 5: Fabbri - Górzyński, Lublin, 1989, kol. 913
Linki: