Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Koło (Nawiedzenie NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 13.07.2015 16:56 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1466 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Koło

Nazwa inna/e: Rotopolis; niem. Wartbrücken (1940–1941), Warthbrücken (1941–1945), lit. Kolas, ros. Коло [pol. Koło, ang. Kolo]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kolski

Dodatkowe informacje o położeniu: miasto położone w Kotlinie Kolskiej, nad Wartą; gmina Koło

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1466 r.

Opis:

fund. Jan Hińcza z Rogowa, kasztelan sandomierski i starosta kolski; budowę rozpoczął przed 1466, zezwolenie na fundację i przybycie zakonników 1466.
Ob. kościół i klasztor powstały w 2 poł. XVIII w., na miejscu starszych, zniszczonych przez wody gruntowe i powodzie.
W 1864 r. został klasztorem etatowym, do którego "na wymarcie" trafili: w 1864 r.  zakonnicy z dwóch klasztorów warszawskich (św. Anny i Czerniakowa) oraz z Góry Kalwarii, a w 1893 r. - z Paradyża, w 1898 r. - z Warty i Kazimierza Biskupiego. Dzięki temu przetrwał, jako ostatni, jedyny z prowincji wielkopolskiej. 
W 1904 r. 5 kapłanów i 3 braci. W końcu 1918 r. przybyli tu zakonnicy przysłani z klasztoru we Lwowie dla ożywienia klasztoru; ostatni dawny zakonnik kolski, o. Franciszek Czachorowski, zm. rok później, 9 XII 1919.

Położony w biskupstwie: gnieźnieńskim, od 1818 - kalisko-kujawskim, od 1925 we włocławskim.

Prowincje: polska, od 1628 wielkopolska, od 1918 polska.

Pełne opracowanie: Grudziński w KBwP.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska = Provincia polona

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.1913 18.6337 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Grudziński Kajetan, Koło n. Wartą, Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 140-146