Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Chocimsk (Zaślubin NMP) skasowany

Wprowadzono: 13.07.2015 18:51 | Ost. aktualizacja: 24.03.2016 17:31

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1805 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: ok. 1856
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Chocimsk

Nazwa/y obecna: Хоцімск [pol. Chocimsk, ang. Khotsіmsk]

Nazwa inna/e: ros. Хотимск [pol. Chotimsk, ang. Khotimsk], Hocims, Hotsimsk

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] chocimski

Dodatkowe informacje o położeniu: osiedle typu miejskiego na Białorusi, centrum administracyjne rejonu chocimskiego, 207 km od Mohylewa dawny pow. klimowicki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1805 r.

Opis:

fund. Józef Hołyński, właściciel miasteczka, przy murowanym kościele Zaślubin NMP.
Nie wiadomo? komu podlegała pierwotnie, w 1838 r. z polecenia konsystorza mohylewskiego podporządkowana klasztorowi w Wilnie.
Ostatnia wzmianka 1855 r. - pracował tu wtedy o. Makary Wilimowicz

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: rezydencja

Wezwanie kościoła: Zaślubin NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. smoleńska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: ok. 1856
  • Opis:

   ostatnia wzmianka - 1855 r. (1 ojciec, Wikary Wilimowicz)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.4136 32.5863 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Grudziński Kajetan, Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 40