Klasztor:
Misjonarze, Milatyn Nowy (Podwyższenie Świętego Krzyża) skasowany

Wprowadzono: 14.07.2015 01:11 | Ost. aktualizacja: 17.07.2016 17:07 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  lipiec 1906
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Milatyn Nowy

Nazwa/y obecna: Новий Милятин [pol. Nowyj Mylatyn, ang. Novyy Mylyatyn]

Nazwa inna/e: Milatyn, Miłotycze, ros. Новый Милятин [pol. Nowyj Milatin, ang. Novyy Milyatin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] buski

Dodatkowe informacje o położeniu: w czasach II RP: w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: lipiec 1906

Opis:

w zabudowaniach po kamedułach, następnie karmelitach bosych, potem księża diecezjalni, jezuici. W 1857 r. erygowana parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, której znaczenie wynikało z tego, że w kościele (dawnym klasztornym) znajdowała się śławna w Galicji figura Chrystusa na Krzyżu, miejsce pielgrzymkowe.

Podczas wizytacji w 1901 r. arbp lwowski Józef Bilczewski postanowił wysłać plebana na emeryturę i oddać parafię misjonarzom. Ostatecznie nastąpiło to w lipcu 1906. Inkorporacja do zgromadzenia nastapiła w okresie międzywojennym. Oprócz proboszcza pracowało tu dwóch księży i dwóch braci. 1.01.1918 - 3 ks., 2 br.; 1.01.1939 - 3 ks., 1 br.

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: parafia

Wezwanie kościoła: Podwyższenie Świętego Krzyża

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Jednostka podziału administracyjnego: ziemie utracone na rzecz ZSRR w 1945 r.

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data urzędowa kasaty: 1945 r.
  • Opis:

   w 1943 r. wyjechali wszyscy misjonarze, oprócz superiora Franciszka Matelskiego. Paramenty liturgiczne, archiwalia i inne rzeczy przewieziono do Krakowa (część z nich trafiła do Tarnowa). Cudowny Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego ks. Ludwik Sieńko przewiózł do Lwowa. Ks. Franciszek Matelski duszpasterzował do 1945 r., zmuszony do wyjazdu po drodze zabrał obraz i przywiózł od domu Kraków-Kleparz, gdzie został umieszczony w jednym z ołtarzy

   "Kościołowi milatyńskiemu sowieckie władze w roku 1944 znalazły inne niż sakralne przeznaczenie. Zlokalizowano w nim magazyn książek. Może dzięki temu, że były to książki a nie na przykład materiały budowlane, obiekt przetrwał w nienajgorszym stanie. Sakralny charakter przywrócono mu w roku 1990 – obecnie należy do Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej." (http://romanmirowski.com/35-na-kresach-milatyn-nowy-kosciol-sw-krzyza/)

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.9633 24.4969 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Rospond Stanisław (red.), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t, 1: Dzieje, Kraków, 2001, s. 263-266, 308-309, 341; też 273, 281, 283, 296, 319, 328, 336
Strony na temat miejscowości: