Klasztor:
Służebniczki, Kędzierzawce skasowany

Wprowadzono: 14.07.2015 02:05 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 22:33 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1870
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kędzierzawce

Nazwa/y obecna: Кудирявці [pol. Kudyriawci, ang. Kudyryavtsi]

Nazwa inna/e: ros. Кудырявцы [pol. Kudyriawcy, ang. Kudyryavtsy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] buski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Służebniczki

Inne przyjęte nazwy polskie: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Służebniczki

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1870

Opis:

po 1906 r. ich kaplicę obsługiwali misjonarze z Milatyna Nowego

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Jednostka podziału administracyjnego: ziemie utracone na rzecz ZSRR w 1945 r.

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.9272 24.4979 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)