Klasztor:
Pijarzy, Wornie (św. Piotr ap.) skasowany

Wprowadzono: 16.07.2015 03:19 | Ost. aktualizacja: 16.07.2015 03:19 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1742 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  1762 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wornie

Nazwa/y obecna: lit. Varniai

Nazwa inna/e: żmudz. Varnē, niem. Medeniken, ros. Варняй; Medininkai, Miedniki

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Obecnie siedziba muzeum

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1742 r.

Opis:

W l/ 1629-1742 seminarium mieściło się w Krożach. W 1742 ponownie w Worniach, ale do 1762 prowadzą je pijarzy. Jezuici wracają 1762. 1774 - misjonarze

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: seminarium diecezjalne

Wezwanie kościoła: św. Piotr ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Wielkie Księstwo Litewskie

Jednostka podziału administracyjnego: ks. żmudzkie

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 1762 r.
  • Opis:

   brak danych o przyczynach, przejęli jezuici

Przejęcie przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.743995 22.37194139999997 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wornie, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 759
Linki:

Foto

dawne seminarium z kościołem, ob. muzeum, 6.09.2008
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varni%C5%B3_muziejus3.JPG