Klasztor:
Misjonarze, Żagań (Wniebowzięcie NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 16.07.2015 03:41 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1946 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Żagań

Nazwa w momencie kasaty: Sagan

Nazwa inna/e: Zahań, Zaháň, Saganum

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor - ob. plebania, konwikt i spichlerz - ob. hotel

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze

Inne przyjęte nazwy polskie: Lazaryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionis

Skrócona nazwa łacińska: CM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1946 r.

Opis:

fund. Karol Milik, który zlecił misjonarzom duszpasterstwo w pow. Żagańskim. Dom ulokowano w zabudowaniach po kanonikach regularnych, które odremontowano i pokryto dachem, też kościół. Poświęcenie domu: 29.06.1946

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przenosiny:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.616352282956925 15.318641961593585 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Rospond Stanisław (red.), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t, 1: Dzieje, Kraków, 2001, s. 421-423 i wg indeksu