Klasztor:
Dominikanie, Sieradz (św. Stanisław bp i m.) skasowany

Wprowadzono: 24.07.2015 21:28 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1240
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 27.10.1864 r. Data faktycznej kasaty: 27.10.1864 - 28.10.1864 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Sieradz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Rektorski Kościół Przyklasztorny św.Stanisława BM (klasztor dominikanów), ul. Dominikańska 16, 98-200, Sieradz, tel.: 4382225305, email: urszulanki.sieradz@interia.pl
 • ul. Dominikańska 16, Sieradz, tel.: 4382225305

Dodatkowe informacje o położeniu: miasto w środkowej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, położone na Nizinie Południowowielkopolskiej, nad Wartą, w Kotlinie Sieradzkiej

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. klasztor urszulanek szarych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1240

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Stanisław bp i m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Jacka

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 27.10.1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 27.10.1864 - 28.10.1864 r.
  • Opis:

   "Klasztor był rzeczywiście w stanie opłakanym. Po opuszczeniu go przez dominikanów zabudowania służyły najrozmaitszym celom. W jednym skrzydle mieściła się od czasów zaboru rosyjskiego szkoła, niektóre pomieszczenia wynajmował rząd osobom prywatnym. Nikt z użytkowników nie myślał o przeprowadzeniu jakichkolwiek remontów, a jedynie zabezpieczał się prowizorycznie przed grożącą ruiną, klasztor więc z wolna chylił się ku upadkowi: dziurawe dachy, pogniła podłoga, powyrywane odrzwia, okna bez futryn i szyb, zacieki i rozpadliny w murach. Północno - wschodni narożnik czworoboku był już częściowo rozebrany, gdyż stamtąd wykradano cegłę. W chwili, gdy Matka Urszula Ledóchowska obejmowała klasztor, w najlepiej stosunkowo zachowanych pomieszczeniach zabezpieczonych jako tako od całkowitej ruiny, mieściło się kilka klas szkoły powszechnej, redakcja gazety "Ziemia Sieradzka", drukarnia i warsztaty, ponadto mieszkania księdza rektora i nauczyciela szkoły." - http://www.klasztor-sieradz.pl/

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.596549 18.740032 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)