Klasztor:
Misjonarze Świętej Rodziny, Górka Klasztorna (Niepokalane Poczęcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 26.07.2015 02:59 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 09:09 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  23.04.1923 r.
 • Restytucja

  kwiecień 1945
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: wrzesień 1939
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Górka Klasztorna

Nazwa w momencie kasaty: Górka pod Łobżenicą, Górka na Krajnie

Nazwa/y obecna: Górka Klasztorna od 1923

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Dom zakonny i Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej (klasztor bernardynów), Misjonarze Świętej Rodziny, Górka Klasztorna, 89-310, Łobżenica, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pilski, tel.: 67 286-08-48, email: gk@msf.opoka.org.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Łobżenica

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Misjonarze Świętej Rodziny

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Missionariorum a Sacra Familia

Skrócona nazwa łacińska: MSF

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kleryckie, laickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 23.04.1923 r.

Opis:

kard. prymas Edmund Dalbor. Mieściło się tu Seminarium Duchowne oraz redakcja „Posłańca Świętej Rodziny”.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Niemieckie Cesarstwo

Jednostka podziału administracyjnego: okup. niem.: Kraj Warty

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Niemcy/II wojna światowa
  • Data faktycznej kasaty: wrzesień 1939
  • Opis:

   po wybuchu wojny obraz ukryto w Bydgoszczy. Do 11.11.1939 obóz przejściowy dla misjonarzy ŚR i księży z archid. gn.. W nocy 12.11.1939 wywieziono ich do Paterka k. Nakła i zamordowano. Klasztor zamieniono na obóz zagłady dla Żydów i Polaków; w czerwcu 1940 r. powstał tu obóz dla jeńców ang.

Przejęcie

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: kwiecień 1945
  • Miejsce: powrócili

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.2705 17.2367 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Górka Klasztorna, Encyklopedia katolicka, t. 5: Fabbri - Górzyński, Lublin, 1989, kol. 1379-1381

Foto

widok z lotu ptaka, za: http://www.msf.opoka.org.pl/gorkaklasztorna.html