Klasztor:
Benedyktyni, Ciepła (prepozytura) (św. Jan Chrzciciel) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 05.08.2015 13:28 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    początek XIV w.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Ciepła (prepozytura)

Nazwa inna/e: Czapla, Capla, Czepla, Cepla

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Orońsko

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: początek XIV w.

Opis:

jedyna wzmianka o prepozyturze - 1339 r.; wieś w rękach opactwa łysogórskiego przed 1270.
hipoteza: już przed fundacją opactwa łysogórskiego ok. 1136 r. istniała tu niewielka cella klasztorna, misyjna, z grupą benedyktynów, prawdopodobnie podporządkowana opactwu w Tyńcu i związana z takąż cellą przy kociele św. Piotra w Radomiu. Po fundacji klasztoru na Łysej Górze, tutejsi benedyktyni otrzymali Ciepłą z tą grupą benedyktynów. Jednak prepozytura powstała zapewne dopiero na pocz. XIV w., przed 1339 r.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: prepozytura

Dom, któremu podlega dependencja: Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż)

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przenosiny:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.3126 20.9195 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Derwich Marek, Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św.Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus Derwich, Series III, Libelli, 2), Wrocław, 2000, s. 62-3
  • Derwich Marek, Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska, „Nasza Przeszłość”, 1991, 75, s. 29-64
Linki: