Klasztor:
Benedyktyni, Radom (cella) (św. Piotr ap.) nieskasowany

Wprowadzono: 05.08.2015 14:13 | Ost. aktualizacja: 05.08.2015 14:29 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    początek XII w.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Radom (cella)

Nazwa/y obecna: Radom-Piotrkówka

Nazwa inna/e: Stary Radom

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: początek XII w.

Opis:

hipoteza: z fundacji Bolesława Krzywoustego istniała tu cella misyjna z grupą mnichów. Jej losy są nieznane - mogła zniknąc w ciągu 2 poł. 12 w., mogła dotrwać do przekazania kościoła z uposażeniem opactwu sieciechowskiemu i dopiero wówczas (po jakimś czasie)  miejscowi mnisi przenieśli się do Sieciechowa.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: dependencja

Dom, któremu podlega dependencja: Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł)

Wezwanie kościoła: św. Piotr ap.

Likwidacja nie poprzez kasatę

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.399722 21.133056 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Derwich Marek, Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska, „Nasza Przeszłość”, 1991, 75, s. 50-3