Klasztor:
Benedyktyni, Kijów (NMP) skasowany

Wprowadzono: 29.08.2015 16:07 | Ost. aktualizacja: 18.06.2016 08:57 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    XII wiek
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kijów

Nazwa/y obecna: Київ [pol. Kyjiw, ang. Kyyiv]

Nazwa inna/e: ros. Киев [pol. Kijew, ang. Kiyev]; ang. Kiev, Kyiv; niem. Kiew

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski

Dodatkowe informacje o położeniu: Kościół i klasztor położony był w kwartale Kijowa w historycznej i administracyjnej dzielnicy Padół (też Podole) przy katedrze łacińskiej pw. św. Zofii (ob. cerkiew św. Piotra i Pawła) naprzeciwko prawosławnego monasteru św. Flora

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: XII wiek

Opis:

tzw. klasztor benedyktynów szkockich z Wiednia?, może podporządkowana opactwu św. Emmerama w Ratyzbonie? - wszystko co dotyczy tej placówki, to hipoteza. Jedyna wzmianka o niej pochodzi z 1242 r., gdy już pewnie nie istniała.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: parafia

Wezwanie kościoła: NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. kijowskie

Kraina historyczna: Ukraina

Arcybiskupstwo: kijowskie

Diecezja: kijowska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przejęcie przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.4644 30.5144 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Trajdos Tadeusz M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 46-47