Klasztor:
Dominikanie, Kijów (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 29.08.2015 17:05 | Ost. aktualizacja: 17.06.2016 18:27 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1801 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kijów

Nazwa/y obecna: Київ [pol. Kyjiw, ang. Kyyiv]

Nazwa inna/e: ros. Киев [pol. Kijew, ang. Kiyev], niem. Kiew, ang. Kiev

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski

Dodatkowe informacje o położeniu: Znajdował się na t. zw. Słobodzie Pieczarskiej

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1801 r.

Opis:

Stanisław Bohusz Sietrzeńcewicz fundowałw 1797 r. drewn. kościółek Zwiastowania NMP, benedykowany w 1798 r. przez Stanisława Steckiego, archidiakona kijowskiego.
Ze względu na brak księży i środków, przeniesiono tu w 1801 r. połowę konwentu klasztoru w Czarnobylu. Kupionoi pobliski domek, który przebudowano na klasztor. Kościółek ten spłonął w 1823 r. - nabożeństwo odprawiano w urządzonej w klasztorze kaplicy. 
W 1814 r. rozpoczęto zbiórkę na budowę nowego, dużego kościoła pw. św. Aleksandra. Car podarował na ten cel plac na wałach między Kreszczatykiem a Starym Kijowem. Najpierw zbudowano tu klasztor. Nastepnie zaczęto budowę kościoła. Kamień węgielny połozonoi 30.08.1817 r. Budowę, która trwała 25 lat, ukończono już po kasacie klasztoru

Kraina historyczna: Ukraina

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kijowska

Kraina historyczna: Ukraina

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.4530 30.5244 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wołyniak [Jan Marek Giżycki], Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie przez rząd rosyjski w wieku XIX-tym w diecezji łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej (gub. wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej), „Nova Polonia Sacra”, 1, 1928, 1, s. 179-181