Klasztor:
Dominikanie, Halicz (św. Anna) skasowany

Wprowadzono: 29.08.2015 21:36 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1660
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 14.04.1787 r. Data faktycznej kasaty: 01.01.1970 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Halicz

Nazwa/y obecna: Галич [pol. Hałycz, ang. Halych]

Nazwa inna/e: łac. Halicia, niem. Halytsch, lit. Haličas, ang. Halych, ros. Галич [pol. Galicz, ang. Galich]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] halicki

Dodatkowe informacje o położeniu: nad Dniestrem

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1660

Opis:

Fund. Andrzej Potocki, starosta halicki.

Klasztoru nie uwzględnia Wołyniak (Wykaz klasztorów dominikańskich prowincyi ruskiej, cz. 2)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Anna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty: 14.04.1787 r.
  • Data faktycznej kasaty: 01.01.1970 r.
  • Opis:

   Autor hasła w wiki podaje datę dokładną, 14.04.1787; Gach - 1788 r. Może chodzi tu o decyzję administracyjną i jej wykonanie.
   J. Lewicki twierdzi, że mimo kasaty nadal przebywali tu zakonnicy: w 1775, 1825 i 1864 r. liczył pięciu zakonników,  w 1914 trzech - ale Gach w swoich tablicach z lat 1825, 1864 i 1905 nie notuje tu żadnego klasztoru

Mapa

Lokalizacja: hipotetyczna

Geolokalizacja: 49.1250 24.7296 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Lewicki Józef, Halicz, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 506