Klasztor:
Karmelici bosi, Antolepty (Podwyższenie Świętego Krzyża) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.08.2017 21:58 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1732 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Antolepty

Nazwa/y obecna: Antalieptė

Nazwa inna/e: ros. Анталепте [pol. Antaleptie, ang. Antalepte]; żm. Ontalėiptė; Antoleptiej

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapija (dany klasztor karmelitów bosych), Antalieptė, LT–32243, Zarasų r., Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] uciański, raj. [rej.] jezioroski

Dodatkowe informacje o położeniu: nad rz. Świętą, dawny pow. nowoaleksandryjski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Kościół: ob. cerkiew (od 1844-45) Klasztor: zachowany

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji: 1732 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

fund. Jan Michał Strutyński, kaszt. infladzki, z synem Józefem. Wg SGKP, XV - w 1740 r.

 1732 m. Livonijos kaštelionas Jonas Mykolas Strutinkis bei jo sūnus Juozapas Strutinskis, Salako bei Strutynės valdytojai, atsikvietė į Antalieptę basuosius karmelitus, aprūpino juos žemės valdomis. 1744 m. vienuoliai pradėjo rūpintis naujos bažnyčios statyba. 1763 m., užbaigus pagrindinius darbus, bažnyčia buvo pašventinta Šv. Kryžiaus vardu. Ją pašventino kunigas karmelitas Leonardas Strečiona. [miestai.net]

Kościół Podniesienia Krzyża Świętego wybudowany przez zakon karmelitów w stylu baroku wileńskiego [wiki: Antolepty]

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Żmudź

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Podwyższenie Świętego Krzyża

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Żmudź

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   Po 1831 m. sukilimo bažnyčia buvo uždaryta, jos inventorius išdalintas kaimyninėms bažnyčioms, vėliau dalį jų perėmė Vilniaus kunigų seminarija. 1844 - 1851 m. bažnyčioje buvo atlikti remonto ir rekonstrukcijos darbai. Bažnyčios bokštai buvo perstatyti cerkvių stiliumi, o jos viduje pastatyti pravoslavų liturgijai reikalingi įrengimai. Didysis altorius išgriautas. 1851m. Kauno stačiatikių vyskupas Filaretas cerkvę pašventino Švč. Dievo Motinos Gimimo vardu. 1915 m. Antalieptėje apsistoję vokiečiai bažnyčioje įrengė garažą, laikė karo belaisvius. [miestai.net]

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.659575 25.868115 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Antolepty, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 15, cz. 1: [Abablewo - Januszowo], Warszawa, 1900, s. 36