Klasztor:
Trynitarze, Beresteczko (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 19:44

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1691 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Beresteczko

Nazwa/y obecna: Берестечко [pol. Beresteczko, ang. Berestechko]

Nazwa inna/e: ros. Берестечко [pol. Bieriestieczko, ang. Berestechko]; niem. Berestetschko

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] wołyński, raj. [rej.] horochowski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Trynitarze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Skrócona nazwa łacińska: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1691 r.

Opis:

1691, Tomasz Karczewski, kasztelan halicki (wiki, Beresteczko)

trynitarze od 1620 r. obsługują tu kościół; po 1651 król funduje mur. kościół, a następnie Tomasz i Jan (został trynitarzem) Karczewscy fundowali murowany klasztor1690, Tomasz i Jan Karczewscy (wiki, kościół )

fundował Jan Zamoyski między 1765 a 1787 (SGKP, XV,1, 104)

Trynitarze przejęli parafię od 1698 roku, prowadzili szkołę, od 1773 roku podwydziałową (EK, 2, 282).

 

 

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor i dom nowicjuszy

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   Klasztor zaadaptowany na więzienie, a następnie całkowicie rozebrany. Czynny, jako parafialny, pozostał potrynitarski kościół[1]. Mieczysław Orłowicz w swoim Ilustrowanym przewodniku po Wołyniu z 1929 opisywał go jako jedną z najpiękniejszych katolickich świątyń na Wołyniu[3]. Kościół był czynny do 1945, gdy - już poważnie uszkodzony w toku działań wojennych - został opuszczony i popadał stopniowo w ruinę. W latach 70. XX wieku był częściowo remontowany, jednak zniszczenia świątyni zostały usunięte tylko częściowo. Kościół pozbawiony jest dachu (pokryty jedynie papą) i okien, w szczególnie złym stanie jest lewa wieża

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.3633974 25.110786800000028 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • [Red.], Beresteczko, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 15, cz. 1: [Abablewo - Januszowo], Warszawa, 1900, s. 104
 • Sulimierski Feliks, Beresteczko, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1: [Aa - Dereneczna], Warszawa, 1880, s. 140

Foto