Klasztor:
Dominikanie, Gidle (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.05.2016 21:35

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1615
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1864 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Gidle

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Gidle, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. radomszczański

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Gidle

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1615

Opis:

Fund. Anna Dąbrowska z Rusocic (EK, 5, 1056).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.9651 19.4697 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gapski Henryk, Związek Jan, Gidle, Encyklopedia katolicka, t. 5: Fabbri - Górzyński, Lublin, 1989, kol. 1056
 • [b.t.], „Róża Duchowna”, 6, 1903, 3, 78
 • Kr. J., Wspomnienie pośmiertne o ś.p. O. Gabryelu Świtalskim przeorze Dominikanów w Gidlach, Gidle, 1916, ss. 16
 • Żukiewicz Konstanty Maria, Matka Boska Gidelska, Miejsce-Piastowe, 1929, ss. 164