Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Alwernia (Stygmaty św. Franciszka z Asyżu) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 06.10.2015 15:21 | Ost. aktualizacja: 27.01.2019 22:16 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja

    1616 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Alwernia

Nazwa inna/e: Mons Alvernia; Mons Aluernia; Lubernia; Porębie Żegoty

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor bernardynów w Alwernii, ul. Klasztorna 1, 32-566, Alwernia, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, tel.: 12 283 12 13, email: kancelaria@bernardyni-alwernia.pl

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: Zespół klasztorny zachowany praktycznie w pierwotnej formie, dopiero w latach 1897-1900 dobudowano do kościoła wieżę.

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji: 1616 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Fundator: Krzysztof Koryciński, kasztelan wojnicki i starosta gniewkowski, na górze koło wsi Poręby Żegoty, którą nazwał Alwernia (od takiejż w Toskanii). Dokument fundacyjny: 1627 r.

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Stygmaty św. Franciszka z Asyżu

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.067137 19.534999 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Opracowane na podstawie:
  • Wyczawski Hieronim Eugeniusz OFM, Alwernia, [w:] Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 17–18
Inna wybrana:
  • Krasnowolski Bogusław, Leksykon zabytków architektury Małopolski, 2013, s. 13
  • Knapik Dominik, Bernardyni Alwernijscy. Dzieje klasztoru oo. Bernardynów w Alwerni 1616 – 2010 = Alwernia Benardines. History of the Bernardine monastery in Alweria in 1616 – 2010, Kraków, 2014, ss. 560
Strony na temat miejscowości: