Klasztor:
Elżbietanki z Akwizgranu [od 1963 cieszyńskie], Świdnica (Najśw. Serce Jezusa) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 29.01.2016 21:00 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1859 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Świdnica

Nazwa inna/e: czes. Svídnice; łac. Svidnica; niem. Schweidnitz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • ul. Przyjaźni 2, Świdnica

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: w dobrym stanie

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Elżbietanki z Akwizgranu; zob. elżbietanki cieszyńskie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth; zob. elżbietanki cieszyńskie

Skrócona nazwa łacińska: OSE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1859 r.

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: wrocławska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: Najśw. Serce Jezusa

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.827 16.4862 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)