Klasztor:
Jezuici, Świdnica skasowany

Wprowadzono: 29.01.2016 21:56 | Ost. aktualizacja: 29.01.2016 21:56 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1664 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Świdnica

Nazwa w momencie kasaty: Schweidnitz

Nazwa inna/e: czes. Svídnice; łac. Svidnica; niem. Schweidnitz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • pl. Kościelny 1 / ul. Spółdzielcza 6, Świdnica, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 • Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy (kościół parafialny św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy), Parafia katedralna pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława, męczennika w Świdnicy, pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100, Świdnica , Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, tel.: 530 853 425, email: katedra.swidnica@gmail.com

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. plebania (jaka?)

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1664 r.

Państwo: Czech Królestwo

Kraina historyczna: Śląsk Dolny

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk Dolny

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk II Wielki: Instrukcje Królewskiego Instytutu Szkolnego z 26.03.1776
  • Data faktycznej kasaty: 1776 r.
  • Opis:

   Po sekularyzacji zakonu jezuitów kościół został w latach 1757-177 [???]2, za zgodą władz pruskich, zamieniony na magazyn zbożowy. Restaurowany w latach 1893-1895 utracił wiele oryginalnych elementów architektonicznych. 25 marca 2004, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus Jana Pawła II, ustanawiającej diecezję świdnicką, kościół św. św. Stanisława i Wacława stał się katedrą diecezji świdnickiej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_%C5%9Awidnicy

  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk II Wielki: Instrukcje Królewskiego Instytutu Szkolnego z 26.03.1776
  • Data faktycznej kasaty: 1776 r.
  • Opis:

   Po sekularyzacji zakonu jezuitów kościół został w latach 1757-177 [???]2, za zgodą władz pruskich, zamieniony na magazyn zbożowy. Restaurowany w latach 1893-1895 utracił wiele oryginalnych elementów architektonicznych. 25 marca 2004, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus Jana Pawła II, ustanawiającej diecezję świdnicką, kościół św. św. Stanisława i Wacława stał się katedrą diecezji świdnickiej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_%C5%9Awidnicy

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.8407 16.4886 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)