Klasztor:
Karmelici bosi, Głębokie (Wniebowzięcia NMP, Trójcy Świętej) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.05.2016 22:28

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1639 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: ok. 1862
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Głębokie

Nazwa/y obecna: Глыбокае [pol. Hłybokaje, ang. Hlybokaye]

Nazwa inna/e: niem. Hlybokaje, ang. Hlybokaye, lit. Glubokas, ros. Глубокое [pol. Głubokoje, ang. Glubokoye], uk. Глибоке [pol. Hłyboke, ang. Hlyboke]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Głębokie, Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] głębocki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1639 r.

Opis:

Fund. Józef Korsak woj. mścisławski

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcia NMP, Trójcy Świętej

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: ok. 1862
  • Opis:

   Kościół Wniebowzięcia NMP, szkoła elementarna, bursa dla biednych uczniów, konwikt dla synów szlacheckich. Kościół zamieniono na cerkiew prawosł.

Geolokalizacja: 55.1333 27.6833 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)