Klasztor:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzyżanowice nieskasowany

Wprowadzono: 10.02.2016 15:54 | Ost. aktualizacja: 10.02.2016 15:59 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    ok. 1140
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Krzyżanowice

Nazwa/y obecna: Krzyżanowice Dolne

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1140

Opis:

fundacja niepewna. Przed fundacją opactwa norbertanek mógł tu istnieć niewielki klasztor kanoników regularnych św. Augustyna fundowany przez Jaksę z Miechowa

Państwo: Polska Piastowska

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: krakowska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przejęcie przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.4532 20.552 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)