Klasztor:
Pijarzy, Gieranony skasowany

Wprowadzono: 25.02.2016 18:27 | Ost. aktualizacja: 10.05.2016 21:53

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1730
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: ok. 1740
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Gieranony

Nazwa/y obecna: Геранёны [pol. Hieraniony, ang. Hyeranyony]

Nazwa inna/e: Gieranony Murowane, ros. Геранёны [pol. Gieraniony, ang. Geranëny], lit. Geranainys

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] iwiejski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1730

Opis:

W świetle odnalezionych archiwaliów za ów trzeci kościół można by ewentualnie uznać tymczasową kaplicę, wzniesioną ok. r. 1672 przez biskupa Kazimierza Paca. O jej dalszych losach brak wiadomości, choć być może to właśnie przy niej powstała ok. r. 1730 rezydencja pijarów, skasowana ok. r. 1740 na skutek protestu wileńskich jezuitów [Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Dzieje Infułacji Gieranońskiej fundacji Wojciecha Gasztołda, s. 9-22 w: Sztuka kresów wschodnich, t. 6,red. Andrzej Betlej, Piotr Krasny przy współpracy Joanny Wolańskiej i Marcina Biernata, Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2006

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: rezydencja

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • [Kościół] z powodu protestu jezuitów wileńskich
  • Data faktycznej kasaty: ok. 1740

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.1140 25.5795 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)