Klasztor:
Prawosławne mniszki, Leśna Podlaska (Nawiedzenie NMP, św. Piotr i św. Paweł ap.) skasowany

Wprowadzono: 24.03.2016 12:59 | Ost. aktualizacja: 29.06.2016 21:59

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1881 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  1915 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Leśna Podlaska

Nazwa inna/e: lit. Palenkės Lešna

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. bialski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: z zabudowań powstałych dla mniszek cz. otrzymali paulini, cz. zespół szkół rolniczych; cz. stoi opuszczona, w ruinie

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Prawosławne mniszki

Inne przyjęte nazwy polskie: czernice

Pełna polska nazwa zgromadzenia: mniszki prawosławnie

Obrządek: prawosławny

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1881 r.

Opis:

W 1875 r. kościół i zabudowania poklasztorne zostały przekazane Cerkwi prawosławnej i w 1881 r. przekształcone w żeński monaster. Jego pierwszą ihumenią została skoligacona z rodziną carską Jewgienija Borisowna Jefimowskaja, która przyjęła zakonne imię Katarzyna. Dzięki możnemu protektoratowi elit carskiej Rosji monaster rozwinął się w duży i dynamiczny ośrodek. Założono szkołę elementarną dla chłopców i dziewcząt, sierociniec, szkołę rolniczą, seminarium opiekuńcze i powszechną żeńską szkołę ogólnokształcącą. Temu rozwojowi towarzyszyła także rozbudowa obiektów klasztornych, których zespół rozciąga się na północ od dawnego klasztoru. Powstały: dodatkowe skrzydło klasztoru, kaplica klasztorna, dwa internaty, szkoła, budynek nazywany szkołą ćwiczeń, kuźnia i magazyn. Sama ihumenia zamieszkała w specjalnie zbudowanym dla niej drewnianym domu, w którym gościła cara Mikołaja II z żoną (il. 19). Zachował się on do dzisiaj na północny-wschód od kościoła już poza obrębem murów klasztornych. W 1905 r. monaster uzyskał status ławry i przebywało w nim wówczas prawie 200 zakonnic[1].

 

[1] Sanktuarium w Leśnej, s. 4.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: ławra

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP, św. Piotr i św. Paweł ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska = Provincia Polona

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1915 r.
  • Opis:

   Prawosławne mniszki opuściły Leśną Podlaską w 1915 r. uciekając przed zbliżającymi się wojskami Państw Centralnych. Świątynia rekoncyliowana przez ks. Henryka Ciepichałła, kapelana I Brygady Legionów

Przejęcie

Przejęcie po 1914 r. przez:
 • 1919 r.: Paulini, Leśna Podlaska (Nawiedzenie NMP, św. Piotr i św. Paweł ap.)
 • zmiana reguły
 • Opis:

  przejęli cz. zabudowań:

  Zabudowania wzniesione w okresie istnienia klasztoru prawosławnego po odzyskaniu niepodległości zostały przekazane w części paulinom, a w części nowo założonemu seminarium nauczycielskiemu. Szkoła ta po II wojnie światowej została przekształcona w liceum pedagogiczne, a w 1969 r. uległa likwidacji. Na jej miejsce powołano zespół szkół rolniczych istniejący do dziś w gmachu dawnej monasterskiej szkoły. Pozostałe obiekty zostały przekształcone na mieszkania, a część z nich jest dziś opuszczona

Wcześniej zajmowany przez:

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 1915 r.
  • Opis:

   Prawosławne mniszki opuściły Leśną Podlaską w 1915 r. uciekając przed zbliżającymi się wojskami Państw Centralnych

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.1289 23.0278 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)