Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wieliż
Дело по прошению помещика Режицкого у. Матерейфеля о разрешении ему арендовать землю, принадлежавшую упраздненному Велижскому бернардинскому м-рю / Sprawa po prośbie ziemianina rieżickiego powiatu Matieriejfiela o wyrażenie jemu zgodny na wydzierżawienie ziemi, należącej do zniesionego klasztoru bernardynów w Wieliżu, 1834 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 29.04.2016 09:35
Дело по рапорту Режицкого уездного исправника о препровождении дарственной записи, сделаной в 1775 г. помещиком М. Рыком в пользу основанного им Велижского бернардинского м-ря / Sprawa według raportu reżickiego powiatowego inspektora o zapisie darowizny, przeprowadzonej w 1775 roku przez ziemianina M. Rykoma na rzecz utworzonego klasztoru bernardynów w Wieliżu, 1866 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51