Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Głogów (Boże Ciało)
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Büschinga wystosowany do 13 specjalnych komisarzy w poszczególnych klasztorach w sprawie dzieł sztuki: do von Vencha w jednym klasztorze w Legnickim Polu, do Andersa w jednym klasztorze (w Żaganiu), do von Kruga w dwóch klasztorach (w Głogowie), do Classa w dwóch klasztorach w Opolu (i w Czarnowąsach), do Fabriciusa w wielu klasztorach (w Legnicy), do Korna w jednym klasztorze (w Rudach), do Grothego w jednym klasztorze (w Brzegu), do Wehnera w jednym klasztorze (w Kożuchowie), do Wrochima w jednym klasztorze (w Szprotawie), do Werdermanna w dwóch klasztorach w Jaworze, do Fischera w jednym klasztorze w Bolesławcu, do Strickenbacha w dwóch klasztorach we Lwówku Śląsku, do Lauterbacha w wielu klasztorach w Głogowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 4, List GKS do Büschinga dotyczący bibliotek klasztornych w Głogowie i Krzeszowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do GKS w sprawie książek min z bibliotek klasztornych w Cieplicach, Złotoryi, Krzeszowie, Głogowie, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:34 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pismo Büschinga do GKS zawierające sprawozdanie z prac przeprowadzonych w poszczególnych klasztorach Głogowa z ogólnymi wykazami dotyczącymi bibliotek, archiwów i dzieł sztuki, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:47
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do Kruga z pokwitowaniem przejęcia biblioteki, archiwaliów, obrazów itd. z kolegiaty w Głogowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, Pismo GKS do Büschinga w sprawie książek z klasztoru franciszkanów w Głogowie i transportu książek z kolegiaty w Głogowie, 1811 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 4, Pismo z deputacji do spraw religijno-szkolnych królewskiego rządu w Legnicy (Geistliche- und Schulen Deputation den Königl Liegnitzer Regierung) do Büschinga w sprawie katalogów bibliotek klasztornych w Głogowie i Bolesławcu, 1812 r.
wprowadzono: 10.02.2016 14:33 | ost. aktualizacja: 10.02.2016 14:50