Klasztor:
Sakramentki, Pławniowice (Niepokalane Poczęcie NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 14.05.2016 20:47 | Ost. aktualizacja: 13.01.2017 12:39 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    10.06.1946 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Pławniowice

Nazwa inna/e: niem. Plawniowitz, Flößingen (1936-1945)

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach, ul. Gliwicka 46, Pławniowice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. gliwicki

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Rudziniec

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w dawnym pałacu Bellestremów

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Sakramentki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Benedyktynki sakramentki; Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Moniales Ordinis Sancti Benedicti ab Adoratione Perpetua Sanctissimi Sacramenti

Skrócona nazwa łacińska: OSBap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 10.06.1946 r.

Opis:

Po wojnie pałac – podobnie jak wszystkie dobra Ballestremów (m.in. kopalnie i huty) – został jako majątek poniemiecki, przejęty bez odszkodowania na własność państwa. Obiekt przekazany został do dyspozycji władz kościelnych. Już w 1945 r. ustanowiona została tu samodzielna parafia z własnym kościołem parafialnym i plebanią, którą administrował wówczas ks. Franciszek Pawlar. Parafii przydzielono skrzydło pałacu z kaplicą pałacową. Pozostałą jego część (2/3) otrzymały z przeznaczeniem na klasztor, przesiedlone ze Lwowa, Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, które przebywały tu do 1976 roku. Od sierpnia 1946 r. do stycznia 1949 r. parafią zarządzali OO. Kapucyni z prowincji krakowskiej. W latach 1949-1975 w Pławniowicach pracowali księża diecezjalni, a od sierpnia 1975 r. do stycznia 1978 r. 00. Augustianie. W styczniu 1978 r. parafię objęli ponownie księża diecezjalni. Od tego roku w pałacu funkcjonuje Diecezjalny Dom Rekolekcyjny najpierw diecezji opolskiej, a od 25 marca 1992 r. diecezji gliwickiej. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_pa%C5%82acowo-parkowy_w_P%C5%82awniowicach)

Państwo: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przenosiny

Przeniesiony z:

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przenosiny:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.3846 18.4778 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości: